โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ถามมา อยากตอบ
  • A : ผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม หากจ่ายเงินสมทบไม่
         น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน และมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
    • ทั้งนี้ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกมากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปี ก็ถือว่ายังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง โดยผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีลาออกจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 124 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง