โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

สิทธิประกันสังคม เช็คกับผมได้นะค้าบบบ  เช็คได้แล้วที่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ทั่วประเทศ

  • เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
  • เช็คเงินสะสมประกันสังคม (กรณีชราภาพ)

       ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เสียบเข้าที่ตู้ก็สามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการใช้บริการได้เลย ไม่เพียงแต่เช็คสิทธิประกันสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบริการด้านอื่นๆให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อีกหลากหลายรายการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 429 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง