โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

สิทธิประกันสังคม เช็คกับผมได้นะค้าบบบ  เช็คได้แล้วที่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ทั่วประเทศ

  • เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
  • เช็คเงินสะสมประกันสังคม (กรณีชราภาพ)

       ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เสียบเข้าที่ตู้ก็สามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการใช้บริการได้เลย ไม่เพียงแต่เช็คสิทธิประกันสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบริการด้านอื่นๆให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อีกหลากหลายรายการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 72 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
 สถานพยาบาล ในระบบต้องมาตรฐานและ ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม (12/6/2562)
 ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล (10/6/2562)
 จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (6/6/2562)
 ออกค่าตรวจและฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1000 บาท (5/6/2562)
 ชี้แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ (31/5/2562)
จำนวน 129 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง