โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

สิทธิประกันสังคม เช็คกับผมได้นะค้าบบบ  เช็คได้แล้วที่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ทั่วประเทศ

  • เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
  • เช็คเงินสะสมประกันสังคม (กรณีชราภาพ)

       ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เสียบเข้าที่ตู้ก็สามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการใช้บริการได้เลย ไม่เพียงแต่เช็คสิทธิประกันสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบริการด้านอื่นๆให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อีกหลากหลายรายการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 133 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง