โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน อีกหนึ่งข่าวดี รับปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง ครม. ได้เห็นชอบเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 และผู้เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน และประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปตามมาตรา 39
อัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด -  6 ปีบริบูรณ์ จะปรับเพิ่มจาก 600 บาท/เดือน เป็น 800 บาท ต่อบุตร 1 คน จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
ผู้ประกันตนทั้งรายเก่าและรายใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระการเงินและสอดคล้องกับhttp://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4209/15492_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%20(Custom).jpg
 
  Hits: 35 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง