โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP

คำถามคือ "แล้วอะไรคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย..."

  • วันนี้แอดมินขอนำข้อมูลเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจว่า UCEP คืออะไร? เมื่อใดที่ควรจะสามารถใช้สิทธิ UCEP ได้ รวมทั้งขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่อง "นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" หรือ UCEP อย่างถูกต้อง และเมื่อต้องใช้สิทธิจริงๆ จะได้ไม่สับสนหรือวิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
  • สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุ แนะนำให้ให้เข้า รพ.รัฐ เป็นลำดับแรกก่อน และควรเตรียมบัตรประชาชนของตนเองหรือผู้ป่วยไว้ด้วย
  • สิทธิ UCEP เป็นการร่วมมือของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง และศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.)

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการรักษา UCEP สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - สายด่วน สปสช. 1330
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) - สายด่วน 1506
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.) - 02-872-1669  กรมบัญชีกลาง - 02-270-6400

ทุกคนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
https://www.nhso.go.th/files/userfiles/…/2017/004/UCEP01.PDF


---------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 238 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง