โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP

คำถามคือ "แล้วอะไรคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย..."

  • วันนี้แอดมินขอนำข้อมูลเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจว่า UCEP คืออะไร? เมื่อใดที่ควรจะสามารถใช้สิทธิ UCEP ได้ รวมทั้งขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่อง "นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" หรือ UCEP อย่างถูกต้อง และเมื่อต้องใช้สิทธิจริงๆ จะได้ไม่สับสนหรือวิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
  • สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุ แนะนำให้ให้เข้า รพ.รัฐ เป็นลำดับแรกก่อน และควรเตรียมบัตรประชาชนของตนเองหรือผู้ป่วยไว้ด้วย
  • สิทธิ UCEP เป็นการร่วมมือของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง และศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.)

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการรักษา UCEP สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - สายด่วน สปสช. 1330
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) - สายด่วน 1506
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.) - 02-872-1669  กรมบัญชีกลาง - 02-270-6400

ทุกคนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
https://www.nhso.go.th/files/userfiles/…/2017/004/UCEP01.PDF


---------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 936 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง