โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร?
  • สอบถามกันเข้ามาพอสมควรกับ "การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร?
    - ย้ายสิทธิได้กี่ครั้ง
    - บ้านอยู่ต่างจังหวัดจะย้ายสิทธิมากรุงเทพ ต้องทำอย่างไร
    - เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง
    - สถานที่ที่จะไปติดต่อ ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง... ฯลฯ
  • แอดมินขอนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทุกท่านทราบถึงหลักเกณฑ์ และการดำเนินการที่ถูกต้องในการทำเรื่องย้ายสิทธิการรักษา หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามโทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

-----------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1093 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง