โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

สำหรับท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วสิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

  • สปสช.จะปรับสิทธิให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการที่สิทธิระบุว่าหมดอายุนั้นเป็นประเภทสิทธิ(ย่อย)ตามช่วงอายุเท่านั้น โดยประเภทของสิทธิที่มักจะระบุว่าหมดอายุ ได้แก่ เด็กอายุครบ 13 ปี และผู้สูงอายุ ช่วงอายุครบ 60 ปี ฯ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 132 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง