โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

สำหรับท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วสิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

  • สปสช.จะปรับสิทธิให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการที่สิทธิระบุว่าหมดอายุนั้นเป็นประเภทสิทธิ(ย่อย)ตามช่วงอายุเท่านั้น โดยประเภทของสิทธิที่มักจะระบุว่าหมดอายุ ได้แก่ เด็กอายุครบ 13 ปี และผู้สูงอายุ ช่วงอายุครบ 60 ปี ฯ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 127 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง