โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

สำหรับท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วสิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

  • สปสช.จะปรับสิทธิให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการที่สิทธิระบุว่าหมดอายุนั้นเป็นประเภทสิทธิ(ย่อย)ตามช่วงอายุเท่านั้น โดยประเภทของสิทธิที่มักจะระบุว่าหมดอายุ ได้แก่ เด็กอายุครบ 13 ปี และผู้สูงอายุ ช่วงอายุครบ 60 ปี ฯ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 799 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง