โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใช้บัตรประชาชน แทนบัตรทอง แล้วนะคะ

ใช้บัตรประชาชน "แทนบัตรทอง" แล้วนะคะ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ "สำเนาสูติบัตร" แสดงเมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลรับส่งต่อนะจร้า

#สำหรับประชาชนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ " ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยนะคะ)🙂
#ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่
Link ตรวจสอบสิทธิของ แอปพลิเคชัน สปสช.
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
#สายด่วน1330 #สิทธิบัตรทอง

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 152 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง