โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใช้บัตรประชาชน แทนบัตรทอง แล้วนะคะ

ใช้บัตรประชาชน "แทนบัตรทอง" แล้วนะคะ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ "สำเนาสูติบัตร" แสดงเมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลรับส่งต่อนะจร้า

#สำหรับประชาชนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ " ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยนะคะ)🙂
#ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่
Link ตรวจสอบสิทธิของ แอปพลิเคชัน สปสช.
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
#สายด่วน1330 #สิทธิบัตรทอง

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 131 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง