โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


UCEP มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

มีประชาชนสอบถามเรื่องการใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ "UCEP" ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร? อาการแบบไหนถึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และหากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิจะติดต่อใคร...

วันนี้แอดมินขอนำข้อมูล Info Graphics มาประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนทราบถึงหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของ UCEP

หากมีข้อสงสัยสองถามเพิ่มเติม

สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สพฉ. 1669
สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
สายด่วนประกันสังคม 1506
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฯ
โทร 02-872-1669
กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400

รู้แล้ว อย่าลืมแชร์ต่อ บอกต่อกันนะครับ


 
 
-----------------------------------------------------------------------

  Hits: 278 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง