โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เปิดจุดรับเอกสารโรคไต

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ

เปิดจุดรับเอกสารโรคไต !!! เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิบำบัดทดแทนไตด้วย "วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(HD)" สามารถยื่นเรื่องได้ที่จุดรับลงทะเบียนบัตรทอง ประจำสำนักงานเขตทั้ง 19 แห่ง ใน กทม. ได้เลย โดยเอกสาร ถึงมือรวดเร็ว เหมือนมายื่นที่ สปสช. เขต 13 กทม.

  •  เพื่อความสะดวกของประชาชนสามารถส่งรายละเอียดผ่านช่องทาง   e-mail Nanataya.w@nhso.go.th โทรศัพท์ 021420934 /061 420 3012 มาก่อนแล้วตัวจริงให้คนไข้ หรือทางหน่วยบริการ ส่งจดหมายตามมาได้ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 145 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง