โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ
 • มาแล้วๆ เชิญอ่านหนังสือ/ดาวน์โหลด!!! "เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ" สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
  เพื่อทุกคนจะได้รู้สิทธิ และใช้สิทธิหลักรประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
 • หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช.ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  คลิ๊ก Link เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดหนังสือฯ
  http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/097/ 
 • ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่ "facebook fanpage - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
  - เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย -

 • ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม / สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช.

-+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 132 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง