โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ
 • มาแล้วๆ เชิญอ่านหนังสือ/ดาวน์โหลด!!! "เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ" สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
  เพื่อทุกคนจะได้รู้สิทธิ และใช้สิทธิหลักรประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
 • หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช.ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  คลิ๊ก Link เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดหนังสือฯ
  http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/097/ 
 • ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่ "facebook fanpage - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
  - เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย -

 • ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม / สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช.

-+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 992 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง