โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 41 สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
  • รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สำหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เมื่อได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหายจากการรับบริการ
  • มาตรา 41 สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม.
  • https://www.facebook.com/BKKNHSO/posts/1775483735882233

-------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 106 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง