โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์เรื่อง การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
  • มีคำถามเข้ามาสอบถามแอดมินทาง inbox ว่า จะสามารถขอให้หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียน ส่งตัวไปรักษาที่ รพ. อีกแห่งได้หรือไม่?

กรณีดังกล่าวคือ หลักเกณฑ์เรื่อง "การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง" แล้ว "การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนือง" คืออะไร?

  • คือ หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการจะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของโรค

แนวทางการใช้สิทธิ คือ

1.เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพจะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอน

2.แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)

  • หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 190 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง