โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สอบถามสิทธิบัตรทอง ตลอด 24 ชม.

ถามสิทธิบัตรทอง โทร 1330

  • กด 1 รับฟังข้อมูลทั่วไป
  • กด 2 ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ
  • กด 3 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน
  • กด 4 รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
  • กด 5 ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ
  • กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • กด # รับฟังซ้ำ

ถามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวันตลอด 24 ชม .ค่ะ

  • ค่าบริการเบอร์บ้านครั้งละ 3 บาท
  • ค่าบริการเบอร์มือถือ ตามโปรโมชั่นของแต่ละเครือข่าย

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 209 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง