โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร?

 เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร? ,สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถต้องใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นหากมีค่าใช้จ่ายการรักษพยาบาลเกินวงเงินจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถให้ใช้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • สอบถามข้อสงสัยและข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรทอง ได้ที่สายด่วนสปสช 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: infographic รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช เขต 13 กทม

  Hits: 309 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง