โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร?

 เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร? ,สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถต้องใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นหากมีค่าใช้จ่ายการรักษพยาบาลเกินวงเงินจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถให้ใช้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • สอบถามข้อสงสัยและข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรทอง ได้ที่สายด่วนสปสช 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: infographic รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช เขต 13 กทม

  Hits: 1353 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง