โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร?

 เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร? ,สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถต้องใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นหากมีค่าใช้จ่ายการรักษพยาบาลเกินวงเงินจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถให้ใช้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • สอบถามข้อสงสัยและข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรทอง ได้ที่สายด่วนสปสช 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: infographic รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช เขต 13 กทม

  Hits: 213 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง