โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร?

 เกิดอุบัติเหตุทางรถ ต้องใช้สิทธิรักษาอย่างไร? ,สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถต้องใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นหากมีค่าใช้จ่ายการรักษพยาบาลเกินวงเงินจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถให้ใช้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • สอบถามข้อสงสัยและข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรทอง ได้ที่สายด่วนสปสช 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: infographic รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช เขต 13 กทม

  Hits: 221 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง