โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ฯ ดังนี้
1. โปรแกรมรับส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร OPBKKCLAIM
2. โปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS
3. โปรแกรมรับส่งข้อมูลการให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC REFER

  • โดยสำนักงาน ฯ จะปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านโปรแกรมต่างๆ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้
    ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยได้อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 98 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง