โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ฯ ดังนี้
1. โปรแกรมรับส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร OPBKKCLAIM
2. โปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS
3. โปรแกรมรับส่งข้อมูลการให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC REFER

  • โดยสำนักงาน ฯ จะปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านโปรแกรมต่างๆ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้
    ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยได้อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 892 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง