โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ฯ ดังนี้
1. โปรแกรมรับส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร OPBKKCLAIM
2. โปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS
3. โปรแกรมรับส่งข้อมูลการให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC REFER

  • โดยสำนักงาน ฯ จะปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านโปรแกรมต่างๆ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้
    ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยได้อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 211 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง