โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใครบ้างที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • หลายคนยังสงสัยว่าใครบ้างที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง
    • บุคคลที่มีสัญชาติไทย
    • มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    • ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

หากไม่แน่ใจสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองตรวจสอบสิทธิได้ที่ระบบอัตโนมัติ โทรสายด่วน สปสช.1330 กด 2 ตามด้วยกดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือที่ Link ตรวจสอบสิทธิของแอปพลิเคชัน สปสช.
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

-------------------------------------------------------------------

  Hits: 297 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง