โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นได้
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคมะเร็งเต้านม คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (ในกลุ่มหญิงไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  • มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยสามารถตรวจคัดกรองการรักษาได้ทุกสิทธิ) ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

           การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถตรวจคัดกรองได้ทั้งชาย/หญิง อายุ 50-70 ปี สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ณ หน่วยบริการที่ร่วมเป็นหน่วยให้บริการในการตรวจคัดกรองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือหากมีความเสี่ยงหรืออาการผิดปกติปรึกษาแพทย์ที่หน่วยบริการตามสิทธิได้ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

 

  Hits: 152 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง