โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นได้
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคมะเร็งเต้านม คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (ในกลุ่มหญิงไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  • มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยสามารถตรวจคัดกรองการรักษาได้ทุกสิทธิ) ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

           การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถตรวจคัดกรองได้ทั้งชาย/หญิง อายุ 50-70 ปี สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ณ หน่วยบริการที่ร่วมเป็นหน่วยให้บริการในการตรวจคัดกรองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือหากมีความเสี่ยงหรืออาการผิดปกติปรึกษาแพทย์ที่หน่วยบริการตามสิทธิได้ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

 

  Hits: 97 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง