โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นได้
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคมะเร็งเต้านม คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (ในกลุ่มหญิงไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  • มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยสามารถตรวจคัดกรองการรักษาได้ทุกสิทธิ) ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

           การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถตรวจคัดกรองได้ทั้งชาย/หญิง อายุ 50-70 ปี สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ณ หน่วยบริการที่ร่วมเป็นหน่วยให้บริการในการตรวจคัดกรองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือหากมีความเสี่ยงหรืออาการผิดปกติปรึกษาแพทย์ที่หน่วยบริการตามสิทธิได้ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

 

  Hits: 1264 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง