โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

รู้กันไว้! สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกว่า 10,250 ราย ทั่วประเทศ

ด้วยบริการ

  • รับยาต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นสุข

หมายเหตุ : คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จัดสรรงบประมาณกว่า 61.5 ล้านบาท เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณนี้ไม่รวมค่ายาและค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต ซึ่งหน่วยบริการสามารถเบิกได้จากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (งบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงบฟื้นฟูฯ) อยู่แล้ว

  • อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 210 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง