โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

รู้กันไว้! สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกว่า 10,250 ราย ทั่วประเทศ

ด้วยบริการ

  • รับยาต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นสุข

หมายเหตุ : คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จัดสรรงบประมาณกว่า 61.5 ล้านบาท เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณนี้ไม่รวมค่ายาและค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต ซึ่งหน่วยบริการสามารถเบิกได้จากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (งบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงบฟื้นฟูฯ) อยู่แล้ว

  • อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 774 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง