โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

รู้กันไว้! สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกว่า 10,250 ราย ทั่วประเทศ

ด้วยบริการ

  • รับยาต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นสุข

หมายเหตุ : คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จัดสรรงบประมาณกว่า 61.5 ล้านบาท เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณนี้ไม่รวมค่ายาและค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต ซึ่งหน่วยบริการสามารถเบิกได้จากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (งบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงบฟื้นฟูฯ) อยู่แล้ว

  • อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 103 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง