โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ขยาย สิทธิประโยชน์บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 8 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สปสช. และ สปส. ขยาย สิทธิประโยชน์บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 8 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

      สิทธิประโยชน์นี้ เป็นความร่วมมือของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้ "ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง" และ "ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม" สามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้ง 8 รายการ ดังต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1. การฝากครรภ์
2. ตรวจยืนยัน "โลหิตจางธาลัสซีเมีย" ในหญิงตั้งครรภ์และสามี
3. ตรวจคัดกรอง "ดาวน์ซินโดรม" ในหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
4. ตรวจคัดกรอง "ภาวะพร่องฮอร์โมานไทรอยด์" ในเด็กแรกเกิด
5. การป้องกัน "การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย"
6. การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือต่ำกว่า กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์
7. บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
8. การตรวจคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก"

ทั้งนี้ จากความร่วมของทั้ง 2 หน่วยงาน ยังเป็นผลทำให้มี "โรงพยาบาลเอกชน" ในระบบประกันสังคมเข้าร่วม "ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค" เพื่อให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

หากทุกท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ในการใช้สิทธิ "บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค" โทร สายด่วน สปสช. 1330 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่มา : คณะอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 255 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง