โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย... ป่วยติดบ้านติดเตียง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) "ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย... ป่วยติดบ้านติดเตียง" ให้ได้รับบริการรักษาพยาบาล และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

  • ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" (อบต. / เทศบาล ใกล้บ้าน) หรือ สอบถามกับ สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : วารสารก้าวใหม่ หลักประกันสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 55 กรกฎาคม - กันยายน 2561

  Hits: 909 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง