โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย... ป่วยติดบ้านติดเตียง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) "ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย... ป่วยติดบ้านติดเตียง" ให้ได้รับบริการรักษาพยาบาล และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

  • ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" (อบต. / เทศบาล ใกล้บ้าน) หรือ สอบถามกับ สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : วารสารก้าวใหม่ หลักประกันสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 55 กรกฎาคม - กันยายน 2561

  Hits: 187 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง