โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์สำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

สิทธิประโยชน์สำหรับ "ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จะได้รับการคุ้มครอง 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านยา คือ

  • มีการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน และสูตรดื้อยา
  • มีการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง จากการกินยาต้านไวรัส
  • ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

2. บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  • ตรวจหาจำนวน "เม็ดเลือดขาว ชนิด CD4"
  • ตรวจหา "เชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส"
  • ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือด
  • ตรวจเลือดพื้นฐาน
  • บริการคัดกรอง "วัณโรค" ด้วย Chest X-Ray : CXR ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

3. ด้านการกำกับติดตามการรักษา

  • บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
  • ถุงยางอนามัย

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 187 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง