โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์สำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

สิทธิประโยชน์สำหรับ "ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จะได้รับการคุ้มครอง 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านยา คือ

  • มีการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน และสูตรดื้อยา
  • มีการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง จากการกินยาต้านไวรัส
  • ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

2. บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  • ตรวจหาจำนวน "เม็ดเลือดขาว ชนิด CD4"
  • ตรวจหา "เชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส"
  • ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือด
  • ตรวจเลือดพื้นฐาน
  • บริการคัดกรอง "วัณโรค" ด้วย Chest X-Ray : CXR ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

3. ด้านการกำกับติดตามการรักษา

  • บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
  • ถุงยางอนามัย

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 979 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง