โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์สำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

สิทธิประโยชน์สำหรับ "ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จะได้รับการคุ้มครอง 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านยา คือ

  • มีการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน และสูตรดื้อยา
  • มีการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง จากการกินยาต้านไวรัส
  • ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

2. บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  • ตรวจหาจำนวน "เม็ดเลือดขาว ชนิด CD4"
  • ตรวจหา "เชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส"
  • ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือด
  • ตรวจเลือดพื้นฐาน
  • บริการคัดกรอง "วัณโรค" ด้วย Chest X-Ray : CXR ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

3. ด้านการกำกับติดตามการรักษา

  • บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
  • ถุงยางอนามัย

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 83 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง