โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

E-Book คู่มือสิทธิบัตรทอง

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แอดมินขอ Re-Post อีกครั้ง สำหรับใครที่ยังไม่มีเก็บไว้ ต้องห้ามพลาด เพราะจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการใช้สิทธิฯ ได้อย่างถูกต้อง

  • คู่มือนี้จะช่วยตอบคำถามยอดฮิตตลอดกาล อาทิ
    • การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ต้องทำอย่างไร
    • การลงทะเบียน / การย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องทำอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง และต้องไปดำเนินการที่ไหน
    • วิธีการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ อะไรบ้างที่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง และไม่คุ้มครอง
    • และคำถามอื่นๆ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
คลิกอ่าน E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้จาก Link นี้...
http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/095/

-------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 648 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง