โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

E-Book คู่มือสิทธิบัตรทอง

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แอดมินขอ Re-Post อีกครั้ง สำหรับใครที่ยังไม่มีเก็บไว้ ต้องห้ามพลาด เพราะจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการใช้สิทธิฯ ได้อย่างถูกต้อง

  • คู่มือนี้จะช่วยตอบคำถามยอดฮิตตลอดกาล อาทิ
    • การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ต้องทำอย่างไร
    • การลงทะเบียน / การย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องทำอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง และต้องไปดำเนินการที่ไหน
    • วิธีการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ อะไรบ้างที่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง และไม่คุ้มครอง
    • และคำถามอื่นๆ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
คลิกอ่าน E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้จาก Link นี้...
http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/095/

-------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 82 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง