โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เปิดให้บริการ Chatbot
 • สปสช. เปิดให้บริการ Chatbot พร้อมตอบคำถามด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • ขั้นตอนการเข้าใช้บริการง่าย ๆ
   -> เข้าเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   -> ไปที่เมนูส่งข้อความ (Messenger)
   -> คลิกหัวข้อที่ต้องการสอบถาม
   -> หรือจะแชทถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรทองก็ได้

หากแชทแล้วยังไม่หายสงสัย... โทร. 1330 สายด่วน สปสช. เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

  Hits: 200 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง