โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้... บัตรทองดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้ “บัตรทอง” ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

     หลาย ๆ ครอบครัวก็คงทราบสิทธิของลูกๆ และมีโอกาสได้ใช้บัตรทองกันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับบางครอบครัวอาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อลูกๆ อย่างไร เบื้องต้นลองสำรวจรายละเอียดจากตรงนี้กันก่อน และถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

     ได้รับการดูแลตั้งแต่มารดาเข้ารับการฝากครรภ์ และเมื่อคลอด ทารกจะได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ อาทิ วัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ และหัดเยอรมัม

     ทั้งยังได้รับการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอื่นๆ อีก เช่น การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี การตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซิน ป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ ยาต้านไวรัสเอดส์ และสมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการและแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 185 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง