โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้... บัตรทองดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้ “บัตรทอง” ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

     หลาย ๆ ครอบครัวก็คงทราบสิทธิของลูกๆ และมีโอกาสได้ใช้บัตรทองกันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับบางครอบครัวอาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อลูกๆ อย่างไร เบื้องต้นลองสำรวจรายละเอียดจากตรงนี้กันก่อน และถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

     ได้รับการดูแลตั้งแต่มารดาเข้ารับการฝากครรภ์ และเมื่อคลอด ทารกจะได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ อาทิ วัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ และหัดเยอรมัม

     ทั้งยังได้รับการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอื่นๆ อีก เช่น การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี การตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซิน ป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ ยาต้านไวรัสเอดส์ และสมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการและแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 885 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง