โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

บริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

"สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน เป็นสิทธิที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียม

       แต่บริการสาธารณสุขก็มีทั้งที่คุ้มครองและไม่คุ้มครอง ดังนั้นในฐานะที่เป็นสิทธิของเรา เราก็ควรศึกษาอย่างละเอียดว่ามีกรณีใดบ้างที่หลักประกันจะคุ้มครองและรองรับค่าใช้จ่ายการรักษา หรือกรณีใดที่เราจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติม

1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น บริการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด และพัฒนาการของเด็ก
2. การคลอดบุตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
3. บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริม ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลมุร่องฟัน และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก
4. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษา โรคเรื้อรัง / โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
7. การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
8. บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
9. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และได้รับการลงทะเบียน ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

---------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 838 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง