โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิบัตรทองอย่างไร?

อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิบัตรทองอย่างไร?

เมื่อได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เข้าหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใกล้ที่สุด (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสูติบัตร)

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

หมายุเหตุ : กรณีประสบภัยจากรถ ต้องใช้สิทธิการรักษาตามวงเงิน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน ส่วนเกินถึงจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ หรือโทรสอบถาม สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วน 1186 สายด่วนกองทุนผู้ประสบภัยจากรถได้เลยค่ะ

  Hits: 1197 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง