โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัย? หลัง สปสช.ยกเลิกสัญญา 18 คลินิกผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่าง

ไขข้อสงสัย? หลัง สปสช.ยกเลิกสัญญา 18 คลินิกผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างไร

Q : ผู้ป่วยรักษา OPD (ผู้ป่วยนอก) ที่ รพ.รัฐ (ไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ) โดยมีหนังสือส่งตัวจากคลินิก 18 แห่ง หนังสือส่งตัวหมดอายุแล้ว ผู้ป่วยต้องกลับไปขอใบส่งตัวที่ รพ.รับส่งต่อตามสิทธิหรือไม่? หรือผู้ป่วยสามารถเข้ารับรักษาที่ รพ.รัฐ แห่งนี้ได้โดยตรง

A : ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปขอหนังสือส่งตัวจาก รพ.รับส่งต่อ สามารถไปใช้สิทธิตามนัดที่ รพ.รัฐ แห่งนี้ได้จนกว่าจะได้รับสิทธิใหม่ที่ลงทะเบียนไว้ หรือที่ สปสช. เขต 13 กทม. จัดสรรให้ โดยให้ รพ.รัฐ นี้ เบิกเป็น "กรณีอุบัติฉุกเฉิน" มาที่ สปสช. ได้ (จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63)

 

ที่มา : สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ, สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

  Hits: 508 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง