โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

หญิงตั้งครรภ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรณี สปสช. ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ไปติดต่อที่ รพ.ที่ร่วมโครงการกับ สปสช. ทุกแห่งเพื่อยื่นประวัติการฝากครรภ์และเตรียมความพร้อมก่อนการคลอด

กรณีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ติดต่อรับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง

สอบถามเพิ่ทเติมโทรสายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @ucbkk
https://lin.ee/mLvmHpQ

 

  Hits: 279 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง