โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สถานพยาบาลสำหรับประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองเป็น.. สิทธิ์พิเศษ (สิทธิ์ว่าง)

สถานพยาบาลที่เป็นเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองเป็น “สิทธิ์พิเศษ” (สิทธิ์ว่าง) จำนวน 136 แห่ง ดังนี้ ข้อมูล ณ 7 ต.ค. 63
- โรงพยาบาลรัฐบาล 31 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน 10 แห่ง
- คลินิกชุมชนอบอุ่น 26 แห่ง

***เนื่อง​จากผู้​รับ​บริการ​มี​จำ​นวน​เพิ่ม​ขึ้น​มากใน​ทุก​สถาน​พยาบาล​ โปรด​ตรวจ​สอบ​เงื่อนไข​เพิ่ม​เติม​กับสถาน​พยาบาล​นั้น ๆ ​ด้วยนะ​คะ


 

  Hits: 475 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง