โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

‘บัตรทอง’ เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 6 รายการ

บอร์ด สปสช . ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอีก 6 รายการ ครอบคลุม "ปลูกถ่ายตับ" "ตรวจยีนเกาต์"-"อุปกรณ์ปอด" "หัวใจเทียม"ตรวจแลบวัณโรค" "คัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิด" "ประสาทหูเทียม" พร้อมเห็นชอบหลักการใช้กัญชาในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค "มะเร็ง" "พาร์กินสัน" "ไมเกรน" และ"โรคลมชัก" เตรียมเสนอ คกก.พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเดินหน้าต่อไป

ที่มา : ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ผลิตโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4211/0_Lab%20(Custom).jpg

 

  Hits: 90 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง