โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มคลินิกปฐมภูมิพื้นที่ กทม.
ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม.กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ ได้รับการจัดสรรเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 8 เขต  15 คลินิกปฐมภูมิ สิทธิใช้ได้โดยทันทีตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองได้ที่ http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
  • ทั้งนี้เครือข่ายดังกล่าวไม่เปิดให้เปลี่ยนหรือเลือกลงทะเบียนได้

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4211/0_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(Custom).jpg
 
  Hits: 83 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง