โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น

สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

   สิทธิประโยชน์(บัตรทอง)


          เป็นการเข้ารับบริการตามประเภท และขอบเขตบริการสาธารณสุข และผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิ ดังนี้
   
  2.1  การเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำ หรือเครือข่ายหน่วยบริการประจำ
  2.2  การเข้ารับบริการจากหน่วยบริการอื่น กรณีที่หน่วยบริการประจำส่งต่อ
  2.3  การรับบริการที่หน่วยบริการอื่น กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินต่างจังหวัด
         -  กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
        
-  ผู้มีสิทธิ UC ที่มีสิทธิย่อยเป็นทหารผ่านศึก คนพิการ สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการของรัฐทั่วประเทศ
              ได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2.4  การรับริการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ฯลฯ
 2.5  การเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น (สถานบริการเอกชนที่ไม่ได้ร่วมโครงการ
UC ตามข้อบังคับมาตรา 7)
        เฉพาะผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแล้ว กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และไม่สามารถ
        รับบริการจากหน่วยบริการประจำหรือเครือข่ายหน่วยบริการประจำได้  จะสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการ
        เอกชนที่ไม่ได้ร่วมโครงการ
UC ได้  โดยสถานบริการนั้นมีสิทธิขอรับค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ได้ตามอัตราที่ 
        กำหนด และหากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากที่ สปสช กำหนด ผู้มีสิทธิต้องร่วมจ่าย
 2.6  การเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุจราจรให้ใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อนจนครบวงเงิน
          ตามความคุ้มครอง ส่วนที่กินสิทธิคุ้มครองจึงสามารถใช้สิทธิ
UC
 2.7  ผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคม) ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน  สามารถใช้สิทธิเฉพาะกรณีฝากครรภ์
          คลอดบุตร และตรวจหลังคลอด

 2.8  ผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคม ) และสิทธิข้าราชการ สามารใช้สิทธิกรณีวางแผนครอบครัวตามรายการ

          ที่กำหนด
 

การบริการที่อยู่ในความคุ้มครอง


  1.  การตรวจ การวินิจฉัยโรค รวมทั้งการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  จนสิ้นสุดการรักษา  
            
รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2.  การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง
  3.  ค่าอาหาร และ ค่าห้องสามัญ

  4.  การถอนฟัน , การอุดฟัน. การขูดหินปูน, การทำฟันปลอมฐานพลาสติก, การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

            และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

  5.  ยา และเวชภัณฑ์ ที่มีรายชื่อตามกรอบของบัญชียาหลักแห่งชาติ
  6.  การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
  1.  การตรวจและการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
  2.  การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ  รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรค  ตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกัน
          โรคของประเทศ
  3.  การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
  4.  การวางแผนครอบครัว
  5.  ยาต้านไวรัสเอดส์  กรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สู่ลูก
  6.  การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  7.  การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งในส่วนของบุคคล และครอบครัว


  Hits: 3740 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
จำนวน 166 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้  
   ความคิดเห็นที่ : 762
    ทำอย่างถึงจะได้มารักษาที่ รพ.ภูมิพลฯ เพราะว่าในสิทธิประกันสุขภาพให้ไปรับการบริการที่ รพ.วิภารามปากเกร็ดมันไกลเหลือเกิน บ้านอยู่เขตสายไหม หลังรพ.ภูมิพลนี่เองเป็นอะไรก็รักษาอยู่ที่ รพ.ภูมิพลฯนี่แหละ(สาเหตุเพราะเป็นลูกจ้างประจำและปลดเกษียณแล้ว)ช่วยหน่อยเถอะจ๊ะ
    โดยคุณ : เบญจา [7/10/2553 22:07:48] [125.25.151.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 761
    คุณแม่มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) อยู่ที่จังหวัดลำพูนแต่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่โรงพยาบาลภูมิพล หากโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนไม่ส่งตัวไป เราจะทำอย่างไรจึงจะได้ใช้สิทธิผ่าที่โรงพยาบาลภูมิพล เพราะกรณีผ่าที่จังหวัดลำพูนแล้วเดินไม่ได้มีหลายราย เพราะ นพ.ทายาท บูรณกาล ที่รพ.ภูมิพลมีประสบการณ์ผ่าตัดมากกว่าค่ะ กรุณาหาทางช่วยหน่อยนะค่ะ
    โดยคุณ : อรอนงค์ [29/12/2553 10:29:27] [124.157.245.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 760
    LCZYE9 vodihjjzkdfk, [url=http://fddlsyrqbzqv.com/]fddlsyrqbzqv[/url], [link=http://wetxsoenysyz.com/]wetxsoenysyz[/link], http://xwrpawlxuimp.com/
    โดยคุณ : rxbsfx [30/1/2555 21:15:05] [38.115.148.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 759
    f, viagra, acomplia loss weight, erythromycin ointment, cafergot, discount online viagra, buy clomid online,
    โดยคุณ : tetracycline [3/2/2555 16:47:11] [159.253.136.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 758
    a, viagra, acomplia, plavix, antabuse, acomplia, viagra.com, cialis levitra, elimite cream scabies, clomid side effects,
    โดยคุณ : guaranteed cheapest viagra [3/2/2555 21:13:20] [86.96.226.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 757
    c, cheap celebrex, acomplia no script, erythromycin inad notice receipt, contraindications and zithromax, seroquel ptsd, cialis levitra viagra, viagra,
    โดยคุณ : buy celebrex [4/2/2555 10:05:49] [168.187.42.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 756
    d, cipro, generic cialis, acomplia, diflucan 150, order cialis, buy viagra, cialis levitra,
    โดยคุณ : plavix chemical formula [6/2/2555 11:26:14] [94.27.39.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 755
    d, retin a micro question, retin-a, cheap levitra, zithromax prescription oral, seroquel generic, orapred, where to buy viagra,
    โดยคุณ : acetate ophthalmic prednisolone suspension [6/2/2555 15:22:04] [178.209.50.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 754
    c, retin-a, cipro functional group, plavix, get seroquel, cheap viagra, order viagra, order cafergot,
    โดยคุณ : generic viagra [7/2/2555 7:01:34] [90.150.144.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 753
    ap.txt;5;10
    โดยคุณ : ZKZUUPmOwMFTuPnYno [7/2/2555 10:51:28] [90.150.144.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 752
    ap.txt;5;10
    โดยคุณ : RvGcmBBoGw [7/2/2555 14:48:55] [89.111.60.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 751
    ap.txt;5;10
    โดยคุณ : DQVOwvKYhGYNq [7/2/2555 18:42:38] [184.22.188.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 750
    ap.txt;5;10
    โดยคุณ : okjXHsiMgUURZIsGBAB [7/2/2555 22:49:32] [184.174.172.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 749
    d, ะผะฐัั‚ะตั€ ะบะปะฐัั ะฟะพะดัƒัˆะบะฐ,
    โดยคุณ : ัƒะทะพั€ ะดะปั ะฟะปะตะดะฐ [8/2/2555 5:07:11] [86.96.226.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 748
    d, lasix side effects, levitra and grapefruit juice, order accutane, levitra professional 20 mg, viagra cialis kamagra, antabuse medication, cheap viagra, cytotechnology, nolvadex d,
    โดยคุณ : levitra [8/2/2555 9:05:33] [92.55.22.xxx]
   ความคิดเห็นที่ : 747
    c, levitra, accutane.com, 10mg baclofen, what is diflucan, antabuse, pastillas cytotec,
    โดยคุณ : similar to viagra [8/2/2555 13:03:13] [82.148.109.xxx]
แสดงทั้งหมด    
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น :
*