โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา

      สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


             ระบุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

        หลักฐาน

                 -ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

             ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีฉุกเฉิน

        หลักฐาน

                - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

             ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีใบส่งตัว

        หลักฐาน

                 - ถ่ายใบส่งตัว  2  ใบ

                 - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ


 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 3075 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
 สอบถามข้อสงสัย คลายปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท (5/11/2562)
 เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์ (25/10/2562)
 สิทธิบัตรทอง การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (16/10/2562)
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
จำนวน 160 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง