โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ได้บ้าง?
  • ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ได้บ้าง?

Q: ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ได้บ้าง
A: ผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีสัญชาติไทย
- ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น ประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น
- สิทธิรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

:: ยกตัวอย่างผู้มีสิทธิลงทะเบียนเช่น
- เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากพ่อแม่
- บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ
- ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบประกันสังคม (หมดสิทธิประกันสังคม)
- ข้าราชการเกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำนาญ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม

หากอยากตรวจสอบสิทธิหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 1330 ตลอด 24 ชม. นะคะ
#สายด่วนสปสช.1330
#สิทธิหลักประกันสุขภาพ #สิทธิบัตรทอง
#สุขภาพ


-------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 433 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง