โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


แจ้งย้ายสิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอน สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง แล้วต้องการจะย้ายสิทธิการรักษามาดู กันเลยค่ะ

1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
2. ยื่นเอกสารลงทะเบียนการย้ายสิทธิได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร (จ-ศ 08.00-16.00 น.) จุดรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ชั้น 1 (ให้บริการทุกวันเวลา 08.30 -19.00 น.) หรือที่จุดรับลงทะเบียนที่สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 1 ตรงทางเข้าที่ 2 เปิดเวลา 8.30-19.00 น. ให้บริการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 61 ถ้าอยู่ต่างจังหวัดติดต่อที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลรัฐ
3. หากทำการย้ายสิทธิสำเร็จ สามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการที่ใหม่ ได้หลังจากการทำเรื่องประมาณ 1 เดือน

--------------------------------------------------------- 
#สายด่วนสปสช.1330

  Hits: 510 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง