โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ทำฟันครอบคลุมอะไรบ้าง

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง)ทำฟันครอบคลุมอะไรบ้าง การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ ใช้สิทธิการรักษาและดูแลฟันครอบคลุม
- การถอนฟัน
- อุดฟัน
- ขูดหินปูน
- ทำฟันปลอมฐานพลาสติกสำหรับผู้สูงอายุ
- เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือวานิชในเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เคลือบหลุมร่องฟัน รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24 ชม.

  Hits: 437 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง