โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ.

  • บาดเจ็บ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท "ยกเว้นผู้ขับขี่ ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท"
  • นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถเบิกค่าชดเชยได้ วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด"

 โทร. 1791

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 30 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร (3/9/2562)
 เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที (3/9/2562)
 พรบ. คุ้มครองอะไรบ้าง (3/9/2562)
 ตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง (30/7/2562)
 การเบิกประกันภัย พ.ร.บ. (30/7/2562)
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ (30/7/2562)
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย (30/7/2562)
 ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (16/1/2562)
 วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (16/1/2562)
 รู้จักประโยชน์ของ พรบ. เบิกอะไรได้บ้าง คุ้มครองแค่ไหน เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุ (9/10/2561)
จำนวน 28 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง