โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร-สูญเสียอวัยวะ

  • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ 300,000 บาท "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง 35,000 บาท"
  • สูญเสียอวัยวะ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 300,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไข ตามอัตราที่กำหนด "ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง 35,000 บาท"
  • โทร. 1791

---------------------------------------------------------------------------

  Hits: 18 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 พรบ. มอเตอร์ไซค์ ให้ความคุ้มครองอย่างไร (3/9/2562)
 เกิดอุบัติเหตุจากรถรีบแจ้งบริษัทกลาง/บริษัทประกันภัยทันที (3/9/2562)
 พรบ. คุ้มครองอะไรบ้าง (3/9/2562)
 ตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง (30/7/2562)
 การเบิกประกันภัย พ.ร.บ. (30/7/2562)
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย กรณีบาดเจ็บ-นอนรักษาตัวใน รพ. (30/7/2562)
 เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย (30/7/2562)
 ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (16/1/2562)
 วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (16/1/2562)
 รู้จักประโยชน์ของ พรบ. เบิกอะไรได้บ้าง คุ้มครองแค่ไหน เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุ (9/10/2561)
จำนวน 28 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง