โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิ กรมบัญชีกลาง
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยสิทธิบริษัท คู่สัญญา


  Hits: 1709 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 62 (2/8/2562)
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว (22/2/2562)
 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก (30/3/2561)
 เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (แผ่นพับ) (30/3/2561)
 เจ็บป่วยฉกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน (30/3/2561)
 สวัสดิการรักษาพยาบาล (15/10/2557)
 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (15/10/2557)
 สวัสดิการรักษาพยาบาล (29/4/2554)
 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (27/9/2553)
 ขั้นตอนการขอยื่นรับบำเหน็จรายเดือน (7/1/2553)
จำนวน 14 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง