โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    หน่วยโภชนบำบัด    โภชนบำบัด ...หน่วยโภชนบำบัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช


ขอเชิญดาวน์โหลด...ใบขอใช้อาหารทางแพทย์

ขอเชิญหน่วยผู้ใช้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอใช้อาหารทางการแพทย์ ได้จากระบบอินทราเน็ต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วิธีดาวน์โหลด ...ใบขอใช้อาหารทางแพทย์ ได้ 2 ช่องทางคือ 1. เลือก เว็บหน่วยงานเป็น หน่วยโภชนบำบัด /ดูรายชื่อเอกสารที่ช่อง เอกสาร Download 2. จากเมนู รู้จักองค์กร /เอกสารราชการ ช่อง ค้นหา keyword พิมพ์ชื่อเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดค่ะ


ตัวอย่าง


  Hits: 453 [Rate it.]