โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ประชาสัมพันธ์
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปี 2560

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ

ศูนย์จัดการความรู้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนเชิญ ดาวโหลดทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560  ดังนี้


ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560

  1.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา วิสัญญีวิทยา
  2.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  3.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์
  4.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ทันตกรรม
  5.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
  6.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิกกรรม
  7. ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  8. ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา พยาธิกรรม


  Hits: 764 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ตัวอย่างการเขียนทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (17/1/2560)
 แต่งตั้ง คณก.ประสานการจัดการความรู้ที่ ๙๕/๕๗ (28/12/2558)
 แผนที่ความรู้ K-Map (28/12/2558)
 เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ (3/9/2558)
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 (20/8/2558)
 โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงานรุ่นที่ 2 (2/7/2558)
 โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงาน (1/7/2558)
 KM DAY (8/9/2557)
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (2/2/2555)
 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (24/1/2555)
จำนวน 14 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง