โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   ภาพกิจกรรมโครงการ: สำนักงานประกันสุขภาพ


สนง.ประกันสุขภาพ จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2554

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเลี้ยงอำลาในชื่องาน "พี่อำลา น้องอาลัย" แก่ผู้ที่เกษียนอายุงานของหน่วยงานประกันสุขภาพ  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554 สนง.ประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดให้มีงานมุฑิตาจิตให้แก่ นอ.ธนา ปุกหุต หน.หน่วยสนง.ประกันสุขภาพ ..นต.หญิง จรรยา สุขสงวน รองหน.หน่วยหลักประกันสุขภาพ และน.ต.หญิง วนิดา หมอนทอง พยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ที่ลาออกจากราชการ
  Hits: 255 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ต้อนรับคณะดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กับคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพ และระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-referral) (10/9/2561)
 ทำความรู้จัก 1 ปี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.ฯ (17/2/2559)
 สถานพยาบาลในดวงใจ ...ชมภาพ (7/2/2555)
 Field Trip : Prince Mahidol Award Conference ..ชมภาพ (7/2/2555)
 การซ้อมดับเพลิง สนง.ประกันสุขภาพ..ชมภาพ (7/2/2555)
 พิธีลงนามเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม (10/10/2554)
 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับการตรวจประเมินจากสนง.ประกันสังคม (10/10/2554)
 โครงการพัฒนา27คลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2553 (21/7/2554)
 ตรวจประเมินคุณภาพคลินิกเครือข่าย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ..ชมภาพ (14/7/2554)
 โครงการ : การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ (13/7/2554)
จำนวน 10 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]