โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา


เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)  
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)
  Hits: 1126 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการกลางปี 2562 (28/10/2562)
 ขอเชิญร่วมงาน ร้อยใจรักอาจารย์ - ลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2562 (26/9/2562)
 งานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (26/9/2562)
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2562)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]