โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา


เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)  
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)
  Hits: 916 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ทุกท่านร่วมงาน ร้อยใจรัก อาจารย์-ลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2561 (3/10/2561)
 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (12/4/2560)
จำนวน 2 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]