โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา


เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)  
  • ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)
  Hits: 790 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญแพทย์ส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการ (1/2/2561)
 ขอเชิญร่วมงานสานรักสานสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (27/10/2560)
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (20/7/2560)
 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (12/4/2560)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]