โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   กองทันตกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การรับบริการทางทันตกรรม สำหรับการ 'รับคิว'

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์ การรับบริการทางทันตกรรม สำหรับการรับคิว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1. รับคิวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ เวลา 07.00 น.
2. การจองคิวผ่าน QR CODE รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. โทรศัพท์จองคิว ที่หมายเลข 0-2534-7933 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทันตกรรม โทร. 0-2543-7933, 2-7933

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/5246/15265_den1%20(Custom).jpg

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/5246/14814_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20(1).jpg

  Hits: 887 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 มาตรการลดความเสี่ยงในงานทันตกรรม (18/4/2564)
 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2564)
 ฟันคุด คืออะไร (19/10/2563)
 แจ้งปรับเปลี่ยน 'การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก' (23/9/2563)
 'การจองคิวทันตกรรม' สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป (13/5/2563)
 ไปทำฟัน อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโควิด (20/3/2563)
 วิธีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น (10/10/2560)
 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2558)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]