โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   กองทันตกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการรับบริการทางทันตรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์การมารับบริการทางทันตกรรม และขอให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/16291_serv%20tooth%20r3.jpg

 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/5246/0_serv%20tooth%20r1.jpg

 

 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/0_serv%20tooth%20r2.jpg

 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/5246/16300_Slide1%20m.jpg

 

  Hits: 3395 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 'ปิด' ให้บริการห้องตรวจทันตกรรม (29/11/2564)
 ประชาสัมพันธ์การรักษาทางทันตกรรมที่ห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (1/10/2564)
 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการห้องทันตกรรมส่วนแยก บก.ทอ. (28/5/2564)
 มาตรการลดความเสี่ยงในงานทันตกรรม (18/4/2564)
 ประชาสัมพันธ์งานทันตกรรมสำหรับบุคลากร (9/4/2564)
 ฟันคุด คืออะไร (19/10/2563)
 แจ้งปรับเปลี่ยน 'การให้บริการ ทันตกรรมเด็ก' (23/9/2563)
 ไปทำฟัน อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโควิด (20/3/2563)
 วิธีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น (10/10/2560)
 เปิดบริการ X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (2/11/2558)
จำนวน 10 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]