โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย   กอง โสต ศอ นาสิกกรรม    ข่าวประชาสัมพันธ์


ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิกกรรม เปิดให้บริการ...วันเสาร์
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 0800–1200 น.(ปิดรับบัตร 11.30 น.) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ก.ค.58 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม 0-2534-7180

จัดทำ: ศูนย์คอมพิวเตอร์
19 มิ.ย.58

  Hits: 696 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2560)
 ปิดให้บริการ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (25/4/2561)
 ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านรับฟังการประชุมวิชาการ: Bionic Man Bionic Ear (31/7/2562)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]