โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า
  • การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced Healthcare Accreditation Program ระยะเวลาการรับรอง 21 ตุลาคม 2557-20 ตุลาคม 2560
  • พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ และ พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.พร้อมผู้บริหาร รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


  Hits: 71 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 14) (3/8/2561)
 รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3 (3/8/2561)
 รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า(Advanced HA) (3/8/2561)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]