โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า(Advanced HA)
  • ประกาศอย่างเป็นทางการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ระยะเวลา 3 ปี...นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ที่ได้รับการรับรอง AHA..
  • ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของลูกพ่อหลวงทุกคน พวกเรารู้ดีถึงความเหนื่อยยาก รอยยิ้ม น้ำตาในช่วงที่ฟันฝ่ามาด้วยกัน... แต่การได้รับการรับรอง Advanced HA ครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น พวกเราทุกคนยังคงมีภารกิจในการธำรงกระบวนการคุณภาพเช่นนี้ไว้ และร่วมมือร่วมใจกันต่อไปให้โรงพยาบาลของเรามีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
  • อ่านทั้งหมด

ที่มา: พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์  Hits: 74 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 14) (3/8/2561)
 รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3 (3/8/2561)
 รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (3/8/2561)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]