โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
เปิดให้บริการห้องตรวจ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยให้บริการเฉพาะข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบที่มีสิทธิบัตรจ่ายตรงของ รพ.ฯ ในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 0830-1130 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์สายใน ทอ. โทร. 2-1180 <<  ดาวน์โหลดแผ่นพับ  >>

ปรับปรุงข้อมูล:
20 มิ.ย.60
  Hits: 597 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]