โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ
ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000)  โทร.0 2534-7925 ,หรือโทร. 27925 ,กายภาพบำบัด 0 2534-7927 ,หรือโทร. 27927

 
 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ
 บริการ                        :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เวลา 09.00 - 12.00 น.
 หมายเลขโทรศัพท์
        :  โทร. 0 2534-7927,0 2534-7925 หรือโทร. 27927,27925
 ปรับปรุงข้อมูล              :  28/05/2556  10.00

 

วัน

 

 

ชื่อแพทย์

 

เวลาตรวจ

 

หมายเหตุ

 จันทร์

น.อ.หญิง ศศินภิส   แจ่มถาวร

น.ต.อิศรพงษ์   ยรรยง

0900-1200

 

อังคาร

น.ต.สมโรจน์   จิริวิภากร

0900-1200

 

พุธ

-

0900-1200

 

 พฤหัสบดี

น.ต.สมโรจน์   จิริวิภากร

0900-1200

 

ศุกร์

น.อ.หญิง ศศินภิส   แจ่มถาวร

น.ต.อิศรพงษ์   ยรรยง

0900-1200

 

 

-

-

 

 


  Hits: 3236 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ. (20/6/2560)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม (18/5/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]